Pomalo tiha, ali istodobno i vrlo hrabra, nakon svakog natjecanja dodaje pehar po pehar u svoju kolekciju. Tri godine za redom proglašena je najuspješnijom vozačicom sezone. Dolazi nam iz Italije i brani boje AK ” Buzet autosport ”. Ona je Romina Bressan.

Un pó timida, ma allo stesso tempo molto coraggiosa, dopo ogni gara mette insieme tazza per tazza nella sua collezione. Per tre anni consecutivi ѐ stata nominata l’ autista di maggior successo della stagione. Viene da noi dall’ Italia e difende i colori dell’ AK ” Buzet autosport ”. Lei ѐ Romina Bressan

1. Zašto Formula Driver?

Budući da je to disciplina koja kombinira agilnost i brzinu, uvijek morate ubrzati i kočiti do krajnjih granica da biste bili brži od štoperice i to mi daje puno adrenalina. Također, nije mala stvar da je to  disciplina s relativno niskim troškovima, a mogu se natjecati i dva vozača s jednim autom.

Perchѐ Fomula Driver? 

Perché è una disciplina che abbina agilità e velocità, devi  sempre accelerare e frenare al limite per essere più veloce del cronometro e mi da tanta adrenalina, cosa non da poco è una disciplina con costi contenuti e si può correre in due con una sola auto.

2. Natjecala si se u ovoj disciplini i u Italiji. Koja je razlika između Formule Driver u Italiji i ove u Hrvatskoj?

U Italiji je Formula Driver stvorena na asfaltima u industrijskim zonama, a glavna razlika je u tome što šikane gotovo nikada nemaju iste ulaze i što su asfalti uništeni zbog dugogodišnjeg neodržavanja. Formula Driver u Hrvatskoj vozi se na brdskim stazama koje vožnju čine zahtjevnijom, šikane su uvijek iste. Samo se morate koncentrirati na vožnju i prisjetiti staze koja je na svakoj utrci uvijek drugačija.

Hai gareggiata in questa disciplina anche in Italia. Che differenza c’ѐ tra il Formula Driver in Italia o questa in Croazia? 

In Italia il Formula Driver nasce sugli asfalti delle zone industriali, la principale differenza è che le chicane hanno ingressi quasi mai uguali e gli asfalti sono rovinati da anni di incuria; il Formula Driver in Croazia è su tracciati in salita che aggiunge difficoltà alla giuda,  le chicane sono sempre tutte uguali, devi solo concentrarti sulla guida e ricordare il tracciato che è sempre diverso ad ogni gara.

3. Koji je bio tvoj prvi automobil s kojim si se utrkivala?

Moj prvi automobil bio je A112 Abarth sa 70 KS, uvijek ga se sjećam s velikim zadovoljstvom jer je bio izvrstan učitelj. Iako je bio mali, naučio me držati ruke na upravljaču i pravilno postaviti zavoje: veliki mali auto!!!

Qual’ ѐ stata la tua prima auto con cui hai gareggiata? 

La mia prima auto è stata una A112 Abarth 70hp, la ricordo sempre con molto piacere perché è stata una grande insegnante, seppur piccolina mi ha insegnato come tenere le mani sul volante e la giusta impostazione delle curve: grande piccola auto!!!

4. U autosportu sve pršti adrenalinom. Kako si se osjećala prije i nakon prve utrke?

Moja prva utrka bila je na makadamu 2007., u Gonarsu, jedan poseban i nezaboravan osjećaj. Bila sam u muškom svijetu i nisam mislila da mogu nešto puno napraviti … kasnije kad je štoperica rekla svoje kad sam iza sebe ostavila nekoliko muških kolega, promijenila sam mišljenje.

Za mene je to bilo kao kad dijete ide u zabavni park … ..sve novo, sve fantastično i samo želiš da se ponovi što je prije moguće !!!

Nel autosport, tutto esplode di adrenalina. Come ti sei sentita prima e dopo la tua prima gara?

La mia prima gara è stata un driver su terra nel 2007 a Gonars, un emozione unica e indimenticabile. Ero in un mondo prettamente maschile ed eri considerata niente… poi quando il cronometro ha dato il suo verdetto e più di qualche “maschietto” era dietro si sono ricreduti.

Per me è stato come per un bambino andare al lunapark…..tutto nuovo tutto fantastico e da ripetere al più presto!!!

5. U kojim si se disciplinama natjecala? Koja ti se najviše sviđa i zašto?

Počela sam s Formulom Driver na makadamu s legendarnim A112, zatim sam prešla na Formula Driver na asfaltu u Italiji i na kraju na Formula Driver u Hrvatskoj, u Autoklubu Buzet Autosport kojem i pripadam.

Sudjelovala sam i na brdskim utrkama (Buzetski dani i Verzegnis-Sella Chianzutan); ove posljednje su za mene kao Formula1, to je kao kad djevojka prvi put obuče mini suknju i štikle, kad se odlično osjeća među odraslima !!! No, disciplina u kojoj sam ja ipak “doma” je hrvatski Formula Driver.

In quali discipline hai gareggiata? Quale ti piace di piú e perchѐ?

Ho iniziato con il formula driver su terra (senza chicane) con la mitica A112,  poi sono passata al formula driver su asfalto in Italia e in fine al formula driver in Croazia con il club Ak Buzet Autosport di cui faccio parte.

Ho partecipato a gare in salita (Buzetski dani e Verzegnis-Sella Chianzutan); queste ultime sono la F1 per me, è come per una ragazza mettere la minigonna e le scarpe con i tacchi per la prima volta, è sentirsi grandi in mezzo ai grandi!!! Ma la disciplina che per me è “casa” è il formula driver croato!

6. Možeš li istaknuti nagradu koja ti je posebno draga?

Osvojila sam mnoge prve nagrade, ali i zlatnu kacigu za tri godine uzastopnih pobjeda u ženskoj konkurenciji, ali pehar kojeg se sjećam s najvećim veseljem i zadovoljstvom je treće mjesto u bivšoj klasi 9 / Renault, u Buzetu 2018. godine. Bila sam odmah nakon mog supruga Sandra i to treće mjesto značilo mi je puno i još se toga sjećam s puno ponosa.

Puoi individuare un premio vinto che ti ѐ particolarmente caro?

Ho vinto tanti primi premi e anche il casco d’oro per aver vinto la categoria femminile per 3 anni consecutivi ma la coppa che ricordo con più gioia e soddisfazione è il terzo posto in categoria ex 9 Renault a Buzet nel 2018 subito dopo mio marito Sandro, essere arrivata terza per me ha significato tanto e ancora lo ricordo con tanto orgoglio.

7. Koje se utrke do sada posebno sjećaš?

Prvi put na Buzetskim danima…. Toliko emocija i vrijeme koje nije htjelo kišnu utrku, ali ni suhu. Četiri puta sam vozila po stazi i četiri puta sam imala različite gume…. Toliko stresa, toliko straha, ali i velika sreća što smo bili dio tog događaja.

Quale gara ricordi in particolare finora?

La prima volta a Buzetski Dani …. Tanta emozione e il meteo che non voleva rendere la gara bagnata ma nemmeno asciutta…. 4 volte ho percorso quei km e 4 volte avevo gomme diverse …. Tanto stress, tanta paura ma anche tanto felice di esserci.

8. Brdska utrka u Buzetu, na kojoj si izletila na krov, nije ti ostala u dragom sjećanju. Jesi li tad razmišljala o odustajanju od autosporta?

Buzetski dani 2019 …. Jednan vrlo ružan trenutak…. Clio se razbio, jako puno posla kako bi ga vratili u prvobitno stanje, a ja nisam mogla učiniti ništa da ga popravim. Ponajprije, nisam razumijela zašto se to dogodilo. To je ostavilo loš trag na meni. Počela sam se bojati vožnje, više nisam vjerovala svojoj vožnji nit instinktu, nisam više vozila kao prije … kako se dalje natjecati… Mislila sam odustati od autosporta kao vozač, ali, pokušala sam prevladati taj strah i vratiti se na staro. Clio se vratio još i lijepši nego što je bio pa sam se morala vratiti i ja ☺

La gara di Pinguente, dove sei ribaltata, non ѐ rimasta nei tuoi cari ricordi. Allora, hai pensato di rinunciare al autosport?

Buzetski dani 2019 …. È stato un momento tanto brutto …. La clio rotta, tanto lavoro da fare per rimetterla come prima e io non poter fare nulla per sistemarla; ma soprattutto, non aver capito perché è successo, ha lasciato un brutto segno dentro di me!!! Ho incominciato ad aver paura a guidare la clio, a non avere più fiducia nella mia guida e nel mio istinto, a non guidare più come prima …. come si guida per partecipare alle gare!!! Ho pensato di rinunciare all’autosport come pilota ma …. Sto provando a vincere questa paura e tornare come prima, la clio è tornata più bella di prima e io devo riuscire a tornare com’ero prima

9. Uz Vas u klasi imate  vrlo opasne konkurentice, smatrate li ovo još većim izazovom?

Samo jednu????  Ove sam godine naišla na dvije !!! Iva Damarija i Sanja Paradiž. Lijepo je imati jake protivnike, to je poticaj kako bih od sebe uvijek dala najviše te jedan od razloga koji me potiču na borbu kako bih se što prije vratila na ono što sam bila prije izlijetanja. Nadam se da ću uspjeti biti na njhovoj razini te se moći vratiti utrkama dajući od sebe 100%.

Hai una donna con te come pericolosa concorrente della classe. Trovi questa una sfida ancora piú? 

Solo una???? Io ne ho trovate due quest’anno!!! Iva Damarija e Sanja Paradiz è bello avere avversarie forti, è uno stimolo per dare sempre di più, è uno dei motivi che mi spronano a lottare per tornare ad essere come prima del ribaltamento; spero di riuscirci ed essere anch’io alla loro altezza e poter tornare a gareggiare dando il 100%

10. Kakve su tvoje pripreme prije natjecanja?

Uvijek imam istu pripremu, strah me promjene!!! U kombi morate staviti sve što vam je potrebno za pomoć pri utrci i ono što mi na kraju ostane je spremiti torbu s kombinezonom i kacigom te Clio natovariti na prikolicu!!! Samo tako je sve u redu. ☺

Come sono i tuoi preparativi prima di andare alla prossima gara?

Ho una preparazione sempre uguale, guai cambiare!!! Si deve caricare il combi con tutto il necessario per l’assistenza, solo per ultima cosa si mette la borsa con tuta e casco e clio sul carrello!!! Solo così è tutto in ordine

11. Koja staza ti je najizazovnija i zašto?

Svakako, što se tiče mog auta i mog vodiča, najzahtjevnije rute su nažalost dvije, posljednja dionica Ogulina i Lima. Ovo govorim nevoljko, ali oštećeni asfalt mi je veliki problem iz razloga što moram biti brza dok Clio na takvoj stazi skače poput cvrčka zbog rupa na asfaltu. Iako drugi vozači čak i ne primjećuju rupe, aja se osjećam se kao u “šejkeru” te mi noga bježi s gasa protiv moje volje:-p

Qual’ ѐ il percorso piú impegnativo per te e perchѐ?

Sicuramente, per quanto riguarda la mia auto e la mia guida, i percorsi più impegnativi sono purtroppo due, il tratto finale di Ogulin e di Lim; lo dico a malincuore ma l’asfalto rovinato è un grande handicap per me che devo tentare di essere veloce con la clio che salta come un grillo per le buche dell’asfalto, altri piloti nemmeno se ne accorgono delle buche ma io mi sento come in uno shaker e il piede si alza dall’acceleratore senza volerlo :-p     

12. I na kraju, što bi poručila svim ženama i djevojkama koje se potajno žele baviti automobilizmom?

Posljednjih sam godina vidjela još nekoliko novih ženskih lica među vozačima Formule Driver i to me jako veseli jer su žene jednako dobre kao i muškarci. Iako im možda nedostaje malo fizičke snage, taj se problem vrlo lako riješi odlaskom u teretanu !!! Točno je da je sve više žena u autosportu jer one mogu donijeti razne novitete, ne samo kao vozačice već i kao povjerenice i sutkinje. Sjetimo se da start u Formuli Driver daje žena koja je precizna poput švicarskog sata te zahvaljujući njezinom radu svi uspijemo odvoziti 3 utrke u nedjelju (sve dok vozači budu nestašni i pokaže se crvena zastava.) Pa … što nas je više to bolje !!

E infine, cosa vorresti dire a tutte le donne e ragazze che segretamente vogliono dedicarsi all’ automobilismo?

Ho visto negli ultimi anni qualche viso femminile in più tra i piloti di Formula Driver e questo mi rende tanto felice perché le donne sono brave come gli uomini, manca la forza fisica ma per quella basta andare i palestra!!! È giusto che ci siano sempre più donne nel autosport perché possono portare novità non solo come pilota ma anche come commissario e giudice, ricordiamoci che lo start in Formula Driver è dato da una donna che è di una precisione svizzera ed è merito del suo lavoro che tutti noi riusciamo a correre la domenica 3 manches (sempre che i piloti non facciano i dispettosi e facciano esporre la bandiera rossa) quindi ….. più siamo e meglio è!!!!